Nye indlæg

Forfatter Michael Ford
 
Kronikker, kommentarer
og "knæk-prosa"-tweets
fører dig gennem KOMA-trilogiens og
Michael Fords univers.
 
 
 
 
 
 

Frygtens Apostle

  • Frygtens apostle.
    23-05-2017 11:19
    Frygtens apostle Den globale terrors arm er lang, tilfældig og nådesløst uberegnelig. Så skete det igen, i Stockholm, min fødeby. Afmagt fremkalder mørke tanker og tvivl i påsken. Om lavteknologisk voldskriminalitet og terror. Kan man kortlægge hadets geografi? Og erkende terrorismens ritualer? Begrebet terror savner stadig en universel eller endog generelt accepteret definition. Terrorisme er bevæbnet propaganda, har den engelske general, Sir Frank Kitson, udtalt. Nogle teoretikere formulerer det sådan, at terror er en metode til at fremkalde frygt med gentagne voldsaktioner, motiveret af idiosynkratiske, kriminelle, politiske eller religiøse årsager. Andre forklarer det med trusler om voldshandlinger, som nogen iværksætter for at sprede skræk og frygt i en befolkning eller for at få visse krav opfyldt, i den hensigt at fremme et bestemt politisk eller religiøst mål. I Johannes’ Åbenbaring møder vi Apokalypsens fire ryttere, der rider på en hvid, en rød, en sort og en bleg, gustengul hest. Sidstnævnte er Døden, og dødsriget følger ham. Rytterne symboliserer de destruktive kræfter – krig, pest, hungersnød og død. De kan også kaldes terrorens udsendinge, talsmænd eller forkyndere.De er i sandhed frygtens apostle. I dag lyder parolen: Ikke alle muslimer er terrorister,


Solnedgang - Michael Ford
Michael Ford | Lergraven 5, DK-3140 Ålsgårde  | Tlf.: +45 48717071